آگهی استخدام متخصص رادیولوژی در مرکز مجهز

استخدام متخصص رادیولوژی در مرکز مجهز

1397-10-23

استخدام متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در مرکز مجهز. جهت مسئول فنی شیفت بعد از ظهر

استخدام متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در مرکز مجهز. جهت مسئول فنی شیفت بعد از ظهر

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی