آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک مدنی

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک مدنی

1397-10-23

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت کار در پیک مدنی با محیطی دوستانه و امکانات رفاهی کامل

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت کار در پیک مدنی با محیطی دوستانه و امکانات رفاهی کامل

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی