آگهی استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه

1397-10-23

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه .به صورت اجاره میز ناخن

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه .به صورت اجاره میز ناخن

کرج کیانهمر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی