آگهی استخدام راننده وانت برای بازیافت

استخدام راننده وانت برای بازیافت

1397-10-22

استخدام راننده وانت جهت همکاری به منظور جمع آوری ضایعات خشک با درآمد خوب و مزایا

استخدام راننده وانت جهت همکاری به منظور جمع آوری ضایعات خشک با درآمد خوب و مزایا

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی