آگهی استخدام منشی خانم در کارخانه تولیدی

استخدام منشی خانم در کارخانه تولیدی

1397-10-22

استخدام منشی خانم در کارخانه تولیدی مجرد با حقوق ثابت 1.400 م در محیطی امن

استخدام منشی خانم در کارخانه تولیدی مجرد با حقوق ثابت 1.400 م در محیطی امن

تهران مشیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی