آگهی استخدام منشی در املاک دپارتمان

استخدام منشی در املاک دپارتمان

1397-10-22

استخدام منشی در املاک دپارتمان با ساعت کار 14/30 الی 20/30 در شهران جنوبی

استخدام منشی در املاک دپارتمان با ساعت کار 14/30 الی 20/30 در شهران جنوبی

تهران شهران جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی