آگهی استخدام منشی در هلدینگ معتبر در زمینه فعالیت های علمی پژوهشی

استخدام منشی در هلدینگ معتبر در زمینه فعالیت های علمی پژوهشی

1397-10-22

استخدام منشی در ‎هلدینگ معتبر در زمینه فعالیت های علمی پژوهشی با ساعت کار 8/30 الی 17/30

استخدام منشی در ‎هلدینگ معتبر در زمینه فعالیت های علمی پژوهشی با ساعت کار 8/30 الی 17/30

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی