آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-22

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق 2 م و بیمه و مزایا

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق 2 م و بیمه و مزایا

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی