آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-10-22

استخدام یک نفر پیک موتوری مجرد با ظاهری مرتب جهت کار پرداز در دفتر تبلیغاتی با درامد مکفی

استخدام یک نفر پیک موتوری مجرد با ظاهری مرتب جهت کار پرداز در دفتر تبلیغاتی با درامد مکفی

اصفهان سروش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی