آگهی استخدام گرافیست جهت امور مغازه داری

استخدام گرافیست جهت امور مغازه داری

1397-10-22

استخدام گرافیست جهت امور مغازه داری.مسلط به کورل.به صورت تمام وقت

استخدام گرافیست جهت امور مغازه داری.مسلط به کورل.به صورت تمام وقت

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی