آگهی استخدام مهندس صنایع

استخدام مهندس صنایع

1397-07-24

استخدام مهندس صنایع اشنا به فرایند تولید قطعات خودرو. واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

استخدام مهندس صنایع اشنا به فرایند تولید قطعات خودرو. واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی