آگهی استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به تمیزکاری و آشپزی منزل

استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به تمیزکاری و آشپزی منزل

1397-10-22

استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به تمیزکاری و آشپزی منزل بطور نیمه وقت

استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به تمیزکاری و آشپزی منزل بطور نیمه وقت

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی