آگهی استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز

1397-10-22

استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز. مسلط به html / css / ajax / ui ux / angular.افراد واجد شرایط رزومه و نمونه کار خود را ایمیل کنند: mfathi128@gmail.com

استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز. مسلط به html / css / ajax / ui ux / angular.افراد واجد شرایط رزومه و نمونه کار خود را ایمیل کنند: mfathi128@gmail.com

شیراز ملاصدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی