آگهی استخدام مستخدم افغان و متاهل خانم همراه خانواده

استخدام مستخدم افغان و متاهل خانم همراه خانواده

1397-10-22

استخدام مستخدم افغان و متاهل خانم همراه خانواده با اسکان و ضمانت معتبر

استخدام مستخدم افغان و متاهل خانم همراه خانواده با اسکان و ضمانت معتبر

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی