آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1397-10-22

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز.مسلط به : html - css - jquery - vue js و برنامه نویسی اپ های هایبریدی. لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز.مسلط به : html - css - jquery - vue js و برنامه نویسی اپ های هایبریدی. لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

شیراز تاچارا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی