آگهی استخدام راننده با وانت پیکان و سواری

استخدام راننده با وانت پیکان و سواری

1397-10-22

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان و سواری جهت کار در پیک با محیطی سالم و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان و سواری جهت کار در پیک با محیطی سالم و زنگ خور خوب

تهران رضویه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی