آگهی استخدام کارمند فروش خانم در هایپر مارکت

استخدام کارمند فروش خانم در هایپر مارکت

1397-10-22

استخدام کارمند فروش خانم در هایپر مارکت زعفرانیه در غرفه نان فانتزی بصورت تمام وقت

استخدام کارمند فروش خانم در هایپر مارکت زعفرانیه در غرفه نان فانتزی بصورت تمام وقت

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی