آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس یا تاکسی اینترنتی

استخدام راننده جهت کار در آژانس یا تاکسی اینترنتی

1397-10-22

استخدام تعداد 5 راننده جهت کار در آژانس یا تاکسی اینترنتی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعداد 5 راننده جهت کار در آژانس یا تاکسی اینترنتی با درآمدی رضایت بخش

مشهد فرامرز عباسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی