آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت طراحی

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت طراحی

1397-10-21

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت طراحی با حقوق مکفی محدوده ونک

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت طراحی با حقوق مکفی محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی