آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ازدواج و موسسه تشریفاتی

استخدام منشی خانم در دفتر ازدواج و موسسه تشریفاتی

1397-10-21

استخدام منشی خانم در دفتر ازدواج و موسسه تشریفاتی به صورت نیمه وقت با ساعت کار 9 الی 14/30

استخدام منشی خانم در دفتر ازدواج و موسسه تشریفاتی به صورت نیمه وقت با ساعت کار 9 الی 14/30

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی