آگهی استخدام تعدادی منشی در گروه تبلیغاتی پارس نیل

استخدام تعدادی منشی در گروه تبلیغاتی پارس نیل

1397-10-21

استخدام تعدادی منشی در گروه تبلیغاتی پارس نیل با حقوق مکفی

استخدام تعدادی منشی در گروه تبلیغاتی پارس نیل با حقوق مکفی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی