آگهی استخدام نظافتچی آقا برای آموزشگاه زبان

استخدام نظافتچی آقا برای آموزشگاه زبان

1397-10-21

استخدام نظافتچی آقا برای آموزشگاه زبان با جای خواب و صبحانه

استخدام نظافتچی آقا برای آموزشگاه زبان با جای خواب و صبحانه

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی