آگهی استخدام خدمه خانم باتجربه در امور خانه داری

استخدام خدمه خانم باتجربه در امور خانه داری

1397-10-21

استخدام خدمه خانم باتجربه در امور خانه داری پاره وقت

استخدام خدمه خانم باتجربه در امور خانه داری پاره وقت

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی