درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1397-10-21

استخدام یک راننده با وانت مسقف جهت پخش ذغال با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک راننده با وانت مسقف جهت پخش ذغال با درآمدی رضایت بخش

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی