آگهی استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش

استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش

1397-10-21

استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش با مکان خواب

استخدام کارگر حرفه ای برای کارواش با مکان خواب

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی