آگهی استخدام موتورسوار جهت همکاری در آژانس تاکسی تلفنی

استخدام موتورسوار جهت همکاری در آژانس تاکسی تلفنی

1397-10-20

استخدام تعدادی موتورسوار جهت همکاری در آژانس تاکسی تلفنی به منظور جابجایی بسته های کوچک با درآمد عالی

استخدام تعدادی موتورسوار جهت همکاری در آژانس تاکسی تلفنی به منظور جابجایی بسته های کوچک با درآمد عالی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی