آگهی استخدام راننده با ماشین یا موتورسوار جهت پیک

استخدام راننده با ماشین یا موتورسوار جهت پیک

1397-10-20

استخدام تعدادی راننده با موتور و ماشین جهت پیک برای فعالیت به عنوان مامور پخش با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده با موتور و ماشین جهت پیک برای فعالیت به عنوان مامور پخش با درآمدی خوب

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی