آگهی استخدام راننده با ماشین یخچالدار

استخدام راننده با ماشین یخچالدار

1397-10-20

استخدام تعدادی راننده با ماشین یخچالدار و ویزیتور جهت پخش مرغ با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین یخچالدار و ویزیتور جهت پخش مرغ با درآمد خوب

مشهد هدایت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی