آگهی استخدام خدمه خانم برای امورمنزل و رسیدگی به کودک

استخدام خدمه خانم برای امورمنزل و رسیدگی به کودک

1397-10-20

استخدام خدمه خانم برای امورمنزل و رسیدگی به کودک نهایتا ۴۰ ساله

استخدام خدمه خانم برای امورمنزل و رسیدگی به کودک نهایتا ۴۰ ساله

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی