آگهی استخدام منشی تلفنی کالسنتر

استخدام منشی تلفنی کالسنتر

1397-07-23

استخدام منشی تلفنی کالسنتر در محیطی عالی با حقوق مناسب

استخدام منشی تلفنی کالسنتر در محیطی عالی با حقوق مناسب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی