آگهی استخدام منشی خانم جهت شرکت بازرگانى

استخدام منشی خانم جهت شرکت بازرگانى

1397-10-20

استخدام منشی خانم جهت شرکت بازرگانى با ظاهر آراسته و شیک

استخدام منشی خانم جهت شرکت بازرگانى با ظاهر آراسته و شیک

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی