آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پیشخوان

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پیشخوان

1397-10-20

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پیشخوان با ساعت کار 8 الی 15 و حقوق 400.000 تومان

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر پیشخوان با ساعت کار 8 الی 15 و حقوق 400.000 تومان

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی