آگهی استخدام منشی در دفتر فنی و مهندسی ساختمان

استخدام منشی در دفتر فنی و مهندسی ساختمان

1397-10-20

استخدام منشی در دفتر فنی و مهندسی ساختمان به صورت تمام وقت ترجیحا ساکن منطقه 1

استخدام منشی در دفتر فنی و مهندسی ساختمان به صورت تمام وقت ترجیحا ساکن منطقه 1

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی