آگهی استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت مجاز

1397-10-20

استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت مجاز جهت فروشگاه اینترنتی.حتما دارای مدرک لیسانس مرتبط

استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت مجاز جهت فروشگاه اینترنتی.حتما دارای مدرک لیسانس مرتبط

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی