آگهی استخدام کارمند در دفتر هواپیمایی

استخدام کارمند در دفتر هواپیمایی

1397-10-20

استخدام کارمند در دفتر هواپیمایی با ساعت کار 10 الی 19 با حقوق 2 م

استخدام کارمند در دفتر هواپیمایی با ساعت کار 10 الی 19 با حقوق 2 م

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی