آگهی استخدام راننده با خودرو

استخدام راننده با خودرو

1397-10-20

استخدام تعدادی راننده با خودرو (پژو ، سمند ، پرشیا) جهت همکاری در سازمانهای دولتی با مزایای عالی

استخدام تعدادی راننده با خودرو (پژو ، سمند ، پرشیا) جهت همکاری در سازمانهای دولتی با مزایای عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی