آگهی استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری

1397-10-20

استخدام تعدادی همکار موتورسوار جهت پیک موتوری برای جمع آوری کالا در شرکت پستی با درآمد خوب و مزایا

استخدام تعدادی همکار موتورسوار جهت پیک موتوری برای جمع آوری کالا در شرکت پستی با درآمد خوب و مزایا

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی