آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1397-10-20

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با درآمد خوب و مزایا برای شیفت ظهر

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با درآمد خوب و مزایا برای شیفت ظهر

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی