آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-10-20

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری در آژانس بیمارستان امام رضا با درامدی خوب و زنگ خور عالی (پژو مدل 90 به بالا)

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری در آژانس بیمارستان امام رضا با درامدی خوب و زنگ خور عالی (پژو مدل 90 به بالا)

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی