آگهی استخدام تعدادی نظافتچی برای امور نظافت منازل و شرکت ها

استخدام تعدادی نظافتچی برای امور نظافت منازل و شرکت ها

1397-10-20

استخدام تعدادی نظافتچی برای امور نظافت منازل و شرکت ها با مزایای عالی

استخدام تعدادی نظافتچی برای امور نظافت منازل و شرکت ها با مزایای عالی

اصفهان دروازه تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی