آگهی استخدام نظافتچی آقا برای باشگاه ورزشی

استخدام نظافتچی آقا برای باشگاه ورزشی

1397-10-20

استخدام نظافتچی آقا برای باشگاه ورزشی هفته ای سه بار

استخدام نظافتچی آقا برای باشگاه ورزشی هفته ای سه بار

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی