آگهی استخدام نظافتچی متعهد و مرتب در شرکتی معتبر برای نظافت و پذیرایی و آشپزی

استخدام نظافتچی متعهد و مرتب در شرکتی معتبر برای نظافت و پذیرایی و آشپزی

1397-10-20

استخدام نظافتچی متعهد و مرتب در شرکتی معتبر برای نظافت و پذیرایی و آشپزی

استخدام نظافتچی متعهد و مرتب در شرکتی معتبر برای نظافت و پذیرایی و آشپزی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی