آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت جهان ارتباط ایده ال فروش مراکز تلفن پاناسونیک

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت جهان ارتباط ایده ال فروش مراکز تلفن پاناسونیک

1397-10-19

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت جهان ارتباط ایده ال فروش مراکز تلفن پاناسونیک با ساعت کار 8/30 الی 17

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت جهان ارتباط ایده ال فروش مراکز تلفن پاناسونیک با ساعت کار 8/30 الی 17

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی