آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر وکالت

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر وکالت

1397-10-19

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر وکالت با حقوق 1.500 م جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر وکالت با حقوق 1.500 م جهت انجام امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی