آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی بازرگانی

1397-10-19

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی بازرگانی با حقوق مکفی محدوده ونک

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی بازرگانی با حقوق مکفی محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی