آگهی استخدام منشی دفتری

استخدام منشی دفتری

1397-10-19

استخدام منشی دفتری با ساعت 10 الی 19/30 با حقوق 1.200 م

استخدام منشی دفتری با ساعت 10 الی 19/30 با حقوق 1.200 م

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی