آگهی استخدام منشی خانم در موسسه خیریه وایتام بنی هاشم

استخدام منشی خانم در موسسه خیریه وایتام بنی هاشم

1397-10-19

استخدام منشی خانم در موسسه خیریه وایتام بنی هاشم با حقوق ثابت 1 الی 1.600 م

استخدام منشی خانم در موسسه خیریه وایتام بنی هاشم با حقوق ثابت 1 الی 1.600 م

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی