آگهی استخدام کارگر ساده آبمیوه فروشی

استخدام کارگر ساده آبمیوه فروشی

1397-07-23

استخدام کارگر ساده جهت کار در آبمیوه فروشی حوالی هفت تیر

استخدام کارگر ساده جهت کار در آبمیوه فروشی حوالی هفت تیر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی