آگهی استخدام تعمیرکار یخچال

استخدام تعمیرکار یخچال

1397-07-23

استخدام تعمیرکار یخچال محدوده شهرری .

استخدام تعمیرکار یخچال محدوده شهرری .

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی