آگهی استخدام ویزیتور در رستوران ونتی

استخدام ویزیتور در رستوران ونتی

1397-10-19

استخدام ویزیتور باروابط عمومی بالا در رستوران ونتی

استخدام ویزیتور باروابط عمومی بالا در رستوران ونتی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی